Vreemde ogen helpen

Vreemde ogen helpen
Vanuit mijn fascinatie voor het onderwijs help ik opleidingen en instellingen in het versterken van hun onderwijskwaliteit en realiseren van ambities.
Dit doe ik vanuit de rollen van projectleider, adviseur, auditor of secretaris van een Raad van Toezicht.
Vanuit de overtuiging dat ‘vreemde ogen’ waardevol zijn voor een frisse blik en soms dat extra duwtje in de rug kunnen geven.

Advisering en/of begeleiding van opleidingsvisitaties
Nog maar al te vaak maak ik mee dat het voor opleidingsmanagers een enorme opdracht is om een visitatie voor te bereiden. Het is een grote klus die er ‘zomaar’ bijkomt en een behoorlijk belang heeft.
Om een visitatie ontspannen in te gaan bieden ‘vreemde ogen’ uitkomst.
Ik ontzorg opleidingsmanagers bij visitatietrajecten, vanaf de eerste analyse (‘hoe staan we er voor’) tot aan vaststelling van het rapport.
Bij een deel van het traject of het geheel.

Advisering en/of begeleiding bij veranderingen 
Onderwijsontwikkeling is een continu proces: de wereld verandert en het onderwijs verandert mee.
Of het nu gaat om kleinere aanpassingen of een majeure vernieuwing:
Ik kan adviseren bij de opzet, uitwerking en concretisering van het vraagstuk.

Auditor
Als gecertificeerd leadauditor voor het Hoger Beroepsonderwijs kan ik als voorzitter een audit leiden, of deelnemen als panellid.

Secretaris
In de rol van secretaris kan ik uw programma, project of Raad van Toezicht versterken.

Persoonlijk, professioneel, betrouwbaar, resultaatgericht.