Curriculum Vitae

Hieronder vindt u mijn recente professionele activiteiten en mijn opleidingsachtergrond.

Kwaliteitsontwikkeling en visitaties
Ik adviseer over onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur 
–   Advisering aan het Inholland College van Bestuur over opleidingskwaliteit
(waaronder in het verleden de monitoring en coördinatie van het kwaliteitsherstel van de vier opleidingen die van de NVAO een rode kaart hadden gekregen).
– Advisering aan opleidingen over kwaliteitsontwikkeling 
– Begeleiding van visitatietrajecten 
– Redactie van zelfevaluaties 

Auditor
 ‘Lead auditor’: voorzitter en panellid van auditpanels (Inholland, Haagse Hogeschool)

Toezichthouder
Sinds 1 september 2018 lid toezichthoudend bestuur Kennemer Lyceum, Overveen.

Bestuurlijke- en projectsecretaris
Hogeschool Inholland:
-Secretaris Raad van Toezicht
-Secretaris projectteam Instellingsplan ‘Durf te leren’ en Strategisch Personeels Plan
-Secretaris projectteam personele reorganisatie (fte reductie).

Opleidingen en trainingen
2016            NSOB Leergang Strategisch Hoger Onderwijsbeleid
2015            Certificering Lead auditor in het Hoger Onderwijs
2010-2012  SIOO, Organisatie Adviseur
2003-nu      Auditoren trainingen, jaarlijks
2001-2004  Pedagogiek/Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (nu: Master)
1999            Didactische aantekening, VU
1985            NIMA-B
1980-1983  Hogere Hotelschool Maastricht